Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Accept af salgs- og leveringsbetingelser:
  Ved betaling og- eller benyttelse af projekt- / kalkulation accepteres nedenstående salgs- og leverings-betingelser, og dette anses for at være en gældende aftale mellem rekvirent og beregner/projekterende omkring det leverede materiale.
 2. Ansvarsbegrænsning:
  Købmandsgaarden v/. Henrik Pommergaard Hansen, herefter benævnt som beregner, arbejder under rekvirents ansvarsforsikring, da en yderligere forsikring fordyrer tilbudsgivning – det er derfor alene rekvirents ansvar at være forsikret mod evt. fejl i modtaget kalkulation-/opmåling og øvrige konsulentydelser, beregner påtager sig intet ansvar for disse ydelser. Rekvirenten alene bærer ansvaret for anvendelse af de af beregner udarbejdede beregninger og øvrige ydelser, og rekvirenten friholder beregner for ethvert krav der måtte blive rettet mod beregner, hidrørende fra anvendelse af de udarbejdede beregninger og øvrige ydelser, herunder krav fra 3. mand.
 3. Nettokalkulation:
  Som udgangspunkt afleveres kalkulationer som netto-kalkulationer, dvs. incl. sociale tillæg og div. daglønstillæg mv., men excl. mesterpristillæg (dækningsbidrag) som skal tillægges af rekvirent. Kalkulationer kan rekvireres med ønsket procentsats tillagt, ligeledes kan der efter aftale rekvireres forslag til akkordering, materialelister med og uden priser osv.
 4. Betalingsbetingelser:
  Der faktureres ved færdigt projekt med mindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges sædvanlig rentesats. Der betales efter medgået tid på opgave, med timepris på 585,- kr/time excl. moms, dvs. evt. tilsyn og møder mv. betales incl. rejsetid. I timesats er inkluderet normalt materialeforbrug og kørselstillæg. Skal der udprintes tegninger og projektmateriale i øvrigt, tillægges tid og materialeforbrug for dette.
 5. Ophavsret:
  Materialet/kalkulation er beregners ejendom, og må kun benyttes af rekvirent til det aktuelle projekt. Materialet må ikke videreformidles til tredjemand af rekvirent.


Du er velkommen til at kontakte os enten via
vores kontaktformular, på e-mail eller telefon:


TELEFON:  56 71 20 02
MOBIL:  20 61 81 10
E-MAIL:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.